top of page

IntelliStore Produkter

 

IntelliStore 1000

 

Detta är vårt standard Litium-jon-batteribaserade mobila energilagringssystem. Energin i 384 stycken 1.000 Ah celler  laddas via två specifikt utvecklade dubbelriktade växelriktare med 250 kW kapacitet vardera.

 

Lösningen är optimerad för kompletterande syften (sekundär och tertiär) och förbättrar balanseringsförmågan på nätet, vilket ger större flexibilitet vid drift av stam- eller distributionsnät.

IntelliStore 2500

 

Detta är en utvecklad/förbättrad/större (?) version av IntelliStore 1000-systemet. Dess två 500 kW växelriktare kan ge en drifttid på 2,5 timmar i kombination med 960 stycken 1.000 Ah Litium-jon batterier. Precis som den mindre modellen kommer IntelliStore 2500 med ett unikt, egenutvecklat batterisystem (BMS) som installeras på två styrenheter för varje cell.  Detta ger nätoperatören visshet om att ingen cell någonsin blir överbelastad eller oanvänd. Tack vare sin storlek innehåller containern inte batterier - dessa kan placeras i ett externt racksystem.

IntelliStore Multi

 

IntelliStore Multi lösningen kommer att bestå av upp till fem containrar: det blir en en "huvud-enhet" som består av övervaknings- och kontrollfunktioner, drivrutiner och inverterare. Det kommer att finnas upp till 4 oberoende lagringsenheter med totalt 6 MWh lagrad energi som kan kopplas till huvudenheten

bottom of page