top of page

Virtuella Kraftverk och Mikronät

 

VPP, Mikro-elnät

 

Det har varit en hel del diskussioner kring nödvändigheten och fördelarna med så kallade "Micro Grid Solutions". Dessa kan karaktäriseras som slutna kretslopp som innefattar elanvändare och elgeneratorer med målet att leverera och utnyttja lokalt producerad el. Mikro nätet kan kopplas till överföringsnäten - men helst bara för att "exportera" elöverskott och "importera" el ifall lokala tillgången inte är tillräcklig för efterfrågan. Den svaga länken hittills, har varit otillräcklig lagrings- och reglerings kapacitet. Med IntelliStore erbjuder vi lösningen på problemet

VPP and UPS

 

Våra IntelliStore system som används i mikro elnät kan kombineras med funktioner för att ge tillgång till avbrottsfri kraft. Varje lagringsenhet kan kopplas via vårt egenutvecklade mjukvaru- och styrsystem - och kan användas som ett kraftverk med hög kapacitet. Detta kan göras samtidigt som lagringsenheten fungerar som avbrottsfri kraft (UPS=Uninterupted Power Supply) för elanvändare med höga krav på tillgänglighet. Säg till exempel att det finns 5 IntelliStore 1000 lagringsenheter som används som en enkel UPS inom ett mikro elnät. När detta är kopplat med vår VPP (Virtual Power Plant) kan systemansvariga komma åt lagringsenheterna som en enda 5MWh "generator" - medan var och en av UPS-användarna kan "blockera" lägsta tillgänglighet för UPS-funktionen.

Referenser

 

  • Det finns för närvarande 420 MW installerad kapacitet i Östeuropa

  • Användare som till exempel Dalkia, E.ON, RWE

  • VPN-konfiguration

  • Modulär, justerbar plattform

Kontakta oss

 

För exakta beräkningar, tveka inte att kontakta oss - och dra nytta av vår tekniska expertis

bottom of page