top of page

BMS Teknologi

Batteribaserad lagring fungerar bara om allt är exakt definierat in i minsta detalj. Kapaciteten hos inbyggda batterier måste bevaras - alla batterier bör laddas och laddas ur vid optimala belastningsnivåer. Strömtillförseln till och från växelriktare, liksom var och en av cellernas laddningsnivåer, temperaturer och spänning måste alla övervakas individuellt. För detta ändamål använder vi vårt eget Battery Management System - "BMS".

 

Varje cell är utrustad med en liten mikroprocessor  för att övervaka att alla celler fungerar och att systemet körs smidigt. Dessutom har vi möjlighet att upptäcka driftstörningar eller felande celler omedelbart.

 

 

Några av funktionerna:

 

  • 32 bitars processor för mätning, kommunikation och strömreglering

  • Högupplösta 16 bitars analog/digital(A/D)-omvandlare för spänning- och temperaturmätning

  • 10A balanserad ström

  • Trådlös kommunikation

  • Enkel montering, ingen extra kylenhet behövs

  • För att uppnå redundans kan två eller fler enheter installeras parallellt

  • Fler än 1'000 + celler kan hanteras samtidigt

 

bottom of page